Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi

HAKSIZ YERE TUTUKLANAN KADIN MESLEKTAŞIMIZ MİMAR ALEV ŞAHİN'İN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ

07 Mayıs 2008

Hükümetin emekçi kesime yönelik baskı ve sindirme politikası, 22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana gözle görülür biçimde artmış ve bugün artık kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Emekçi kesimi ciddi hak kayıplarına uğratan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısı, çalışanların ve sendikaların muhalefetine karşın yasalaştırılmıştır. Bu yasayla hakları en fazla elinden alınan kesim kadınlar olmuş, Başbakan'ın en az üç çocuk doğurma "öğüdüyle" de kadınlara toplum içindeki yerleri bir kez daha bildirilmiştir.

1 Mayıs 2008'de İstanbul sokakları, emeğin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamak isteyen sendika üyeleri ve destekçilerine karşı polisin uyguladığı akıl almaz şiddet olaylarına sahne olmuştur. Hükümet ve diğer tüm devlet otoritelerinin emekçi kesime, sendikal örgütlenmelere karşı beslediği "gizli" nefret, 1 Mayıs günü biber gazı bombaları ile kelimenin gerçek anlamıyla gözümüze sokulmuştur. Son dönemde emekçilerin karşı karşıya kaldığı diğer bir antidemokratik uygulama da, yasal eylemlere katılarak düşüncesini ifade eden bazı sendika ve meslek odası üyelerinin hiçbir somut delil olmaksızın ve sabaha karşı ev baskınları yapılarak gözaltına alınmalarıdır. Darbe zamanlarını anımsatan bu saldırgan uygulamalarla, insanların en temel demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmaktan korkmaları amaçlanmakta, toplumsal mücadele sindirilmek istenmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi ve Oda çalışanı bir kadın meslektaşımız olan mimar Alev Şahin de benzer bir uygulamaya maruz kalmıştır. Alev Şahin, 8 Mart dolayısıyla Ankara'da düzenlenen yürüyüşe katılması gerekçe gösterilerek 24 Mart 2008 günü sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, uzun bir gözaltı süresinin ardından, hiçbir somut neden gösterilmeksizin 28 Mart 2008 günü tutuklanmıştır. Alev Şahin halen ne ile suçlandığını bilmeden cezaevinde tutulmaktadır.

Alev Şahin'in 8 Mart Mitingi'ne katılma gerekçesiyle tutuklanması, Alev Şahin nezdinde tüm kadın emekçilere yönelik bir korkutma ve sindirme politikasıdır. Bizler Kadın Mühendis, Mimar, Şehir Plancı ve Teknik Elemanlar olarak toplumsal mücadele içinde olan, cinsiyetçi politikalara karşı net bir tutum takınan Alev Şahin'in yanında olduğumuzu, onun mücadelesinin bizim mücadelemizin de bir parçası olduğunu ve haksız yere tutuklanan meslektaşımız Alev Şahin'in bir an önce serbest bırakılmasını istediğimizi basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Kadin Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları ve Teknik Elemanlar Grubu


        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:03:18 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar