Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi
Çalışma Yaşamında Varız Sendikalarda da Olacağız

Sendikalarda ve meslek odalarında erkek egemenliğine karşı kadın insiyatifi
2 Şubat 2012

sendikalardaKadinYaklaşık iki yıl önce bizler sendikalardan, odalardan, üniversitelerden, çeşitli kadın örgütlerinden kadınlar ve feministler olarak
- sendikalarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması,
- kadına yönelik ayrımcılığın,
- tecavüz, cinsel taciz, mobbing ve her türlü şiddetin ortadan kaldırılması,
- daha fazla kadın temsiliyetini sağlamaya yönelik yapısal değişimlerin oluşturulması
için "sendikalarda ve meslek odalarında erkek egemenliğine karşı kadın insiyatifi" adı altında bir araya gelerek çalışma başlattık.

Dünyanın pek çok yerinde kadın temsiliyeti ve örgütlenmesine yönelik sendika içi yapılar oluşturan ve çalışmalar yapan konfederasyonların, sendikal birliklerin ve sendikaların tüzük ve programlarını inceledik. Elde ettiğimiz verileri, ülkemiz sendika, konfederasyon ve meslek odalarının temel metinlerine model oluşturması amacıyla düzenledik.

Bu çalışmamızın sonucunda Haziran 2011'de tüm sendika, konfederasyon ve meslek odalarına yönelik bir basın açıklaması yaparak yaklaşan genel kurullarında cinsiyet eşitliğini gözeten, kadınlara yönelik ayrımcılığa ve şiddete karşı gerekli değişiklikleri yapmaları yönünde çağrı yaptık.

Geçtiğimiz günlerde sendikalara bir mektup yollayarak tüzüklerinde herhangi bir değişikliğe gidip gitmediklerini sorduk. Bu konuda adım atmış ve tüzüklerinde gerekli değişimleri gerçekleştirmiş olan ve bize cevap veren Petrol İş Sendikası ve kadın çalışmasını temel çalışmalarından biri haline getireceklerini yazılı ve sözlü olarak bildiren sendikaların varlığı bizleri daha fazla kadının sendikalarda yer alması ve temsiliyetinin önündeki engellerin kaldırılmaya başlanması adına umutlandırdı.

Sendikaların yanı sıra 2 yılda bir düzenlenen kadın kurultayları, sayıları artan kadın komisyonları ve yapılan ana yönetmelik değişikliği ile olumlu gelişmeler yaşanan Tmmob' da, kadın üyelerin taleplerinin hayata geçeceğini umuyoruz.

-Gelişmelerin sadece tüzük ve programlarda birer madde olarak kalmaması,
- Sendikalarda kadınların lehine kota olması,
-Değişikliklerin hayata geçirilerek sendikalar içinde kadın yapı ve birimlerinin kurulması,
sendikal yapıları daha demokratik ve cinsiyetçilik karşıtı hale getirecektir.
Sendikaların ve meslek odalarının bu konuda attıkları adımların takipçisi olacağız. sendikalardaKadin
Tek tek sendikalar bazı önemli adımlar atarken, konfederasyonlardan ne yazık ki ses seda çıkmıyor. Geçtiğimiz Aralık ayı içinde yapılan Türk-İş'in 21. Genel Kurulu'nun tamamı neredeyse erkeklerden oluşuyordu. Kadınlar, bırakın delege olup politikaları etkilemeyi, neredeyse salonda bile yer alamamışlardı.

Geçmişten gelen mücadele geleneğiyle emek dünyasında önemli yeri olan ve demokratik kimliği ile öne çıkan DİSK'in 45. kuruluş yılında 10-11-12 Şubat 2012 tarihinde yapacağı 14'inci Genel Kurulu yaklaşıyor. 17 sendikanın üst kuruluşu olan DİSK'in kendisine bağlı olan sendikaları teşvik edecek şekilde çağrımıza olumlu bir yanıt vermesini ve gerekli değişiklikleri yapmasını bekliyoruz. Bu gelecek dönemde DİSK'i daha güçlü ve örgütlü hale getirecek önemli bir adımdır.

Her türlü egemenliğe, ayrımcılığa, baskıya karşı mücadele iddiası olan DİSK'in demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi olduğuna inanmamız için
- DİSK tüzük ve programını cinsiyetçi maddelerden arındırmalı,
- kadınların kadınlar tarafından seçildiği yapıların kurulmasının önünü açmalı,
- konfederasyon içinde kadınların karar ve yetki organlarında yeteri kadar yer almasını sağlayacak koşulları oluşturmalıdır.

Unutmayalım emeğin kadınlaştığı neoliberal çalışma koşullarında cinsiyetçilik karşıtı karar ve uygulamaların başlamasıyla sendikalar daha çok kadın işçinin üye olabileceği yerler hale gelecek.

Tüzük ve programlarında kadına yönelik pozitif ayrımcılık maddeleri olduğunu belirten sendikalardan bunları hayata geçirmelerini ve bazı sendikalarda ismen bulunmasına rağmen cismen ortada olmayan kadın yapılarını aktifleştirmelerini, kadınların yönetime gelmelerini önleyen koşulların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sendikal yaşamın kadınların yer alabileceği şekilde düzenlenmesini böylece kadınların üye ve yönetici olarak var olabilmelerini istiyoruz.

Her gün yeni saldırılarla yüz yüze gelen, sermayenin ve hükümetin etkisizleştirmeye, yok etmeye çalıştığı, yetkilerinin düşürülme tehditi ve bir türlü yenilenmeyen sendikalar kanununun engellerini aşmak için uğraş verdikleri bu günlerde sendikaların kadınlara, kadınların sendikalara daha fazla ihtiyacı var.

Kadınların da sendikalara ihtiyaçları var ama biz kadınlar eskisi gibi etkisiz üyeler olarak kalmak istemiyoruz. Bunun için erkek egemen politikalara, örgütsel yapılara karşı çıkıp "İşyerinde, sendikada, sendika yönetimlerinde yer almak, sözümüzü yüksek sesle söylemek, taleplerimizi içinde bulunduğumuz örgütün politikalarına daha fazla yansıtmak istiyoruz".

Sendikalarda ve meslek odalarında erkek egemenliğine karşı kadın insiyatifi

İletişim: Serap Güre Şenalp 535 776 52 41
Nilgün Yurdalan 536 508 15 14

* İlk fotoğtaf Güneş Bodur, ikinci fotoğraf Çiçek Tahaoğlu tarafından çekilmiştir.
        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:27:20 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar