Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi
Kadının Unutturulan Cinselliği

"Emperyalizm ve muhafazakar siyasi güçler kadının cinselliği üzerindeki kontrolü sürdürmek için farklı taktiklerle aynı amaca hizmet ediyorlar. Bu siyasi zemin, patriarka ve cinsiyetçi tutum birbirini beslemekte. Kadının cinsel imajı giderek şişirilirken , cinselliğine dair birincil roller her daim erkeklerin elinde tutuluyor..." devamı.

B. Şafak Dugan
Fizik Mühendisi
8 Mart tarihçesi

"8 mart 1857'de Newyork'lu 40 bin dokuma işçisi kadın, daha iyi koşullarda çalışmak, 10 saatlik işgünü, eşit işe eşit ücret talepleriyle greve çıktı. Patron, grevci kadınlarla, diğer işçilerin dayanışmasını engellemek için fabrika kapısına kilit vurdu. F abrikada çıkan yangında, 129 grevci kadın, yanarak can verdi."
devamı.

Behice Çağlar
Makine Mühendisi
TMMOB nin Kadın Politikası Nasıl Kurgulanabilir

"Devletin her yönüyle ataerkilliğin tipik bir kurumu, erkek egemen bir dünyanın belirgin bir dışavurumu olarak kabul edildiği tespiti feminist anarşizmin ilk hareket noktasıdır. Kadınların kendilerine özgü doğaları, kadınlık içgüdüleriyle dünyada hüküm süren adaletsizlikleri sonlandırabileceğini, her türden yetkeye başkaldırabilecek anarşist gizilgücün kadınlarda doğuştan bulunduğu öngörüsü ile bir değerlendirme yapmak istedim."
devamı.

Ayşen Hadimioğlu
Jeoloji Mühendisi
2000'li Yıllarda Türk Kadını

"Kadınlarının sosyal, iş ve politik hayata katılımını sağlamakta başarılı olamamış bir ülke nüfüs potansiyelinin yarısını kullanmamanın getireceği dezavantajın yanı sıra kadın-erkek eşitliğinin sağlanamamasının toplumda yaratacağı dengesizliğin sonuçları ile de yüzleşmek zorunda kalacaktır."  devamı.

Selen İnal
Kimya Müh. Enerji Yük. Müh.
Kadın Emeği ve Cinsiyet Ayrımcılığı

"Çalışma yaşamında kadın-erkek arasında fırsat eşitliği olduğu yaygın bir görüştür. Eğitim alma hakkında ve iş yasalarında cinsiyet ayrımcılığının yapılmamasının bu eşitlik için yeterli olduğu varsayılır. Oysa ücretli iş piyasasına baktığımızda cinsiyet göre ayrışma kendisini açıkça gösterir. Cinsiyete dayalı işbölümü hem dikey hem de yatay konumlarda bulunur." devamı.

Beyhan Tayat 
Endüstri Mühendisi

Patriarka Kültür İlişkisi

"Sosyal ilişkilerde var olan/sürdürülen kadınlık ve erkeklik olguları ve söylemleri patriark (ataerkil) yapıları oluştururlar. En geleneksel anlamda toplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkeklik kavramları, iki cinsin yapısal biyolojik farklılıklarına ( gen yapısı, kas yapısı, hormonlar gibi) dayandırılarak açıklanır. İki cinsiyet birbirinden farklı olduğundan farklı davranırlar, dolayısıyla toplumda farklı rolleri üstlenirler..." devamı

Gülru Yıldız
İnşaat Mühendisi
Kadın Mühendis ve Demokrasi ...

"..Kadını erkekle eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen yaygın toplumsal bakış açısının bir biçimde her alanı etkilememesi olası mıdır? Varolan geleneksel yapı içinden ?yeni?nin çıkabilmesi ancak bu etkilerin fark edilmesi, üzerine gidilmesi ve temizlenmesi ile sağlanabilir. Bu etkiler ailemizde, çevremizde, iş alanlarında olduğu gibi bazen de kendi düşünce yapımızda olabilir..."
  (devamı .pdf)

Ruhsar Kazak
Elektrik Mühendisi
İktidar ve Cinselliğimiz

"..Kadın güç elinde iken eş olarak kendine genç erkeği seçer ve cinsel açıdan yetersiz bulduğunu simgesel veya gerçek anlamda yok eder. Bu süreç için de bereketi simgeleyen kültürünü oluşturur. Günümüzdeki iktidardaki erkek de benzer davranır. .."
devamı.

Gülru Yıldız
İnşaat Mühendisi


Kutsal Fahişe

Kadının cinselliğine yabancılaştırılması ile mülkiyet haklarının elinden alınması eş zamanlı gerçekleşir. Merlin Stone kadın haklarının savunulması bir bakıma Havva?nın savunulmasıdır der ve ekler ?ne zaman elmayı aynı anda ısırdığımızı kabul edersek o zaman uygar oluruz?. Ya da elmanın günahı simgelemesini tümden eddettiğimizde...
devamı
 
Gülru Yıldız
İnşaat Mühendisi
Dil Cinsiyetlidir!

Irigaray, Fransız feminist okulundan bir kadın düşünür. Kadın ve erkek öznelliğinin farklılığını savunur....Dil cinsiyetlidir. Kadın/erkek söylemlerini aynı biçimde yapılandırmazlar. Böylece birbirlerini anlamazlar, hatta dinlemezler. Patolojilerde bu duymama/sağırlık sonucu ortaya çıkar...devamı

Gülru Yıldız
İnşaat Mühendisi


Kadın Emeği, Ayrımcılık ve Mücadele Yöntemleri

Kadınların duygusal açıdan yıpratıcı, aslında çoğu zaman fiziksel açından da yorucu bakım/hizmet işlerine, erkeklerinse "akıl/mantık" kullanacakları teknik işlere yönlendirilmesi hem toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanıyor ...devamı

Özdeş Bodur
Gıda Mühendisi
 
        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:02:46 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar