Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi
TMMOB' nin Kadın Politikası Nasıl Kurgulanabilir

Ayşen Hadimioğlu
Jeoloji Mühendisi
aysenhadimioglu@gmail.com 

Devletin her yönüyle ataerkilliğin tipik bir kurumu, erkek egemen bir dünyanın belirgin bir dışavurumu olarak kabul edildiği tespiti feminist anarşizmin ilk hareket noktasıdır. Kadınların kendilerine özgü doğaları, kadınlık içgüdüleriyle dünyada hüküm süren adaletsizlikleri sonlandırabileceğini, her türden yetkeye başkaldırabilecek anarşist gizilgücün kadınlarda doğuştan bulunduğu öngörüsü ile bir değerlendirme yapmak istedim.

Bu tespitimde: mevcut düzen içinde yer alan kadınların neleri önemsedigi, neye karşı çıktığı, sunulduğu halde kullanmadığı-kapılmadığı tuzaklar ve hayatı pahasına vazgeçmediği olgular üzerinden düşünmeye çalıştım.. Avcılığın etoburlukla, doğayla kavga etmeyle ve rekabetle ilişkisi hem avlayanı hem avı ele geçiren sistem tarafından kullanılıyor. Kadınlar buna alet edilemediler, ama bu yetersizlik olarak sistemin ezberinde duruyor. Yani erkek bunu çok iyi beceriyor tespitinin tek dayanağı bu. Haklarını ihlal ederek, insandan saymayarak kışkırtılan kadınların hak arayışı yeni dünya tahayyülünde de yıldızlara havale edilmişti. Toprağa bağlı, memleket hasretini içselleştirmiş, benim yurdum yapışmasıyla hedefini kıtaltan hiç bir tahayyül kadınlara uymuyor. Ötelenme ve ötekileştirilmeyle, baba evinden koca evine transferde kadının çocukluk anıları, arkadaşları, mahallesi ah o ceviz ağacı vs hikayeleri de yoktur bunun insani bir karşılığı da. Ama erkek dünyasını güdüleyen sistem: memleketin özlemleri, köyümün yolları suyu, anamın yemeklerinin tadı vs ile Besilidir ve sürer gider. Ana dil, koca evinde konuşulmasına izin verilen dildir. Bu endeksleme devlete-üst erke bağlıdır ve kadınlar ben köyümü özledim diyerek çekip gidemezler. Ama erkek kardeşleri bir karış toprağı vermemek için ölmeye yattığını, dünyaya hükmettiğini vazeder. Yani ütopyadan öte geçemediğine ağlanan bir sınırsız dünya-yaşam pratiği kadınlara dayatılmış, kadınların yaşamı ise bunun olabileceğinin örneğidir. Aynını kendisi uygulamayan erkek dünyası bir kör dövüşünün içindedir. İşte bu kadınların yaşam pratiği insanlığın geleceğine ait / sosyalizme ait umudun eldeki verisidir. Maldan mülkten azad-edilen kadının hayatını bunun üzerine inşa etmediği bir vakıadır. Özel mülkiyetle malul sosyalist ahlak buna boş veren kadınlarla öncülerini belirleyemez mi? Sadece sevgi, aşk ve koruma değildir kadınlık hali. Neye /hayata/ endeksleneceğini bilerek çizgi dışıdır kadın.

((Şalvarına koyduğu taşla tavuk kesme yasağını aşan köylü kadın, erkekliğe dini de sistemi de ti ye alan bir yaşam pratiğiyle cevap veriyor. Bu öz sistemi sarsar, kadının dışlandığı altta. kalanın.canı.çıksın.sistemi kadının dalgasını geçtiği bir komediye dönüşür. Ve dönüşmüştür de.))

*Günümüzde çevreyle ilgili anarşizmin ülküleriyle, çevrecilerin amaçları bir birleriyle örtüştürülmeye çalışılarak alternatif bir teknoloji savunulabilir mi? Pikniğe gittiğimizde babaların nasılda hemen mangalları yakıp et kızarttığını bunu inanılmaz bir keyifle yaptığını görürüz. Doğallıkla yaptıkları tek şey budur sanki. Avcılığın genlerindeki hakimiyeti, özlemidir bu. Bir tür modern yaşama avcının adaptasyonu. Bu savaşta ölmeyi, öldürmeyi, buna endeksli var olma halini, her kümese bir horoz olabilmek için benzerlerinin kesilip atilmasına seyirci kalmayı kabul etmesine sebep olur.

*Doğayı denetim altına alınması gereken bir güç olarak gören anlayışı kışkırtan Devlet, doğal dünyayı fethedilecek bir nesneye dönüştürdü. Bundan doğal yaşamın tamamı nasibini aldı. Tabii ezilenler en altta kalanlar oldu.

*Çevrenin ve doğal yaşamın yıkımını durduracak toplum modelini tasarlayabilirmiyiz? Nasıl bir teknoloji ile bunu yaparız. Asansör bakımı bir mühendisin işimidir. Çevre kadınsa onu yıkan erkek dünyası kendi geleceğini yıkmıyor mu? Bunu nasıl göstereceğiz ona. Bu kadın politikasının temel taşı olmak zorunda.

*Bu sunumumda mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak sistemin eleştirel zemininin tasarlamaya çalıştım. İnsan hakkıyla, hakça paylaşımı hedeflerken, fakirlere sağlıksız evler inşa etmek ne mene bir şeydir, yıkılan deprem enkazının kaldırılıp yeniden yapılmasına bedava sunulmayan mühendislik kimin emrindedir?

*Sistem eleştirisinde, daha güzel bir dünya tahayyülünde, dönüştürmede; kadın mühendis, mimar, şehir plancılarının duruşu, rolü ve etkilerini konuşmak istiyorum. Kadınlar, sistemi sarsacağı için sistemin dışında ve kontrol altında tutulurlar. Sadece kadın mühendisi özgürleştirmek, meslek odasını paratonere yakalanan kıvılcımların yok edildiği üs konumunu terk etmeye zorlamak yeter.

*Kent ve kır yaşamının uyumu ile çalışma ve eğitimin bütünleştirilmesinden söz ediyorum. Bodrum köylüsü için mayolarla deniz turu yapan akın akın yaz tatiline gelen insanlar sadece et tir. Et bunlar der Fatma nine: et. Ve bugün oradaki her şey gerçekten de et ten iyi tarif edilebilir mi? İşte kır yaşamına müdahalenin izdüşümü bundan ibaret. Bu da sistemin yaz boz tahtasında berbat edilmiştir. Çalışırken eğitilmek ezme ezilme ilişkisine uymayan isyancı bireyler yetiştirir. Çünkü çalışırken eğitilmek bükülmez eder insanı. Emeğine yabancılaşmaz, sahip çıkar.

*Sınıfın ve iktidarın insanların tümü için gelecek vaat ettiği bir zemini kadınların isyanıyla-bu isyanın toplumsal cinsiyete yüklediği vaazları sorgulamayla kurgulayamazmıyız? Elbette yaparız bunu, yeter ki isteyelim. Zaten kadınlar başlattı bile.

*Matematikle düşünüp, izdüşümden hareket ederek objeyle baş edebilmenin bir yolu olmalı. Obje hakim olma, hükmetme, hiç değilse yanına çukur açarak kendini yüksekte farzetmedir. İzdüşümü ise bu yarattığı dünya ile baş etmeye uğraşan kör bir döngüden ibarettir. Önce kendine ip bağlayıp sonra onunla uğraşan bir döngü bu.

*İzdüşümde neler var bir bakalım. Neolitik dönemden bu yana avcılıktan vaz geçerek evcilleşen, avcılığa galebe çalan bitki yetiştirme, etoburluktan ot oburluğa yönelme, toplumsallaşarak dayanışma, ilaçların otlardan yapılması ve anaerkil düzenin insani değerleri yaratması süreci.

*Sonra ataerkil düzene geçiş, üretim fazlası ve günümüze kadar bütün canlıları içine alan-ezen bir sistem. Bunun dişlisi olmuş erkekler ve herhalde buna uyamayan, içine de alınmayarak ötekileştirilen kadınlar.

*Kadınların sistemden dışlanmasında: doğallıkları, sınırları sevmemeleri, hayatı sevgiyi ve aşkı ön plana almaları etken olmuştu. Ve cezalar, kurallar, erkekler üzerindeki baskılar, savaşlar, aidiyetler de hep kadınlar ve dizginlenemeyişleri üzerinden eğretileme olarak kullanılagelmiştir öyle değil mi?

*İşte sistemi payandalayan köleci-köle aile içi-kamusal alan döngüsü.. Bir kadinin bir binanin önünde saatlerce nöbet tutması ne kadar mümkündür. Saçma-sapan askeri amaçlar, göz göre kapışmalar ve birbirini öldürmeleri kadınlar ne kadar benimser ki. Rasgele çizilen bir çizginin ne tarafında isen ne yapacağının üstten belirlenmesi kadınları bağlamaz. Yani emre itaati reddederler.

*Toplumsal cinsiyetin aile içi yeniden üretiminin görünür kılınması. Sadece kadının özgürlesmesi ile toplumsal cinsiyetin aşılacağı biliniyor. Doğal gelişmesi ve istekleri engellenmeyen kadınlar toplumsal cinsiyetin yeniden üretimine engeldir.

* İstihdamı; kadının sisteme katılmakta zorlanışını esas alan bir yerden tartışmak istemekteyim. Kadınlar hiyerarşiye uymakta zorlanıyorlar, kuralları kendileri koymak istiyorlar. İşte kadını iş hayatından uzak tutanların korkusu onu yönetemiyecekleri içindir. Yani dünyanın yarı nüfusunu da köle gibi çalıştırmak varken niye onları eve hapsetmektedir. Erkekleri namus vs gibi kavramlarla aldattığı gibi kadınları aldatamamaktadır da ondan. Başlık parası için yıllarca amelelik yapan bir adamın yerine bir kadını düşünmek mümkün mü? Hiyerarşiye öylesine bulanmış ki erkekler kendini karşıtıyla tarif ediyor, hayatını berbat ediyor.

*Kadın kotası; kör döğüşünden nasıl arınır? %100 erkek kotası bir çilemidir? Evet %100 erkek kotası çiledir. Bu çilecilere kadınlarla hayat /ödül vaat edilerek, emek sömürüsü yapılır. Kadınların 7 senelik savaşlara adapte olması mümkün mü?

*Kadınlar hangi kararlara katılmaya heveslidir? Hayatta karşılığı olmayan şeyler kadının ilgisini çekmez. Horozların kesilmesi işini bizzat erkeklere yaptıran düzen onların içine korkuyu da salar. Yani az sayıda olmanın avantajına da dezavantajına da razıdır. Sorgulamak aklından geçmez. Sorgulayan; keşiş ya da meczup olarak hayattan da çekilmek zorunda kalır.

*Dırdırcılık bir test uygulamasıdır, nasıl? Bu politik bir özne olmaya giden yolu açar mı? Kadınlar dırdır ederek yanındakini sürekli test ederler. Öylesine beyne işlenir ki dırdırla söylenenler, farkında olmadan güdülenen onu dinleyendir. Bu sürekli test uygulaması kadının yol haritasıdır. Kendi başının çaresine bakan kadınlar müdahale olmazsa hiç yanılmazlar, hem kendilerini hem başkalarını korurlar. Politik özne oldukları mevcut iktidarların ciddi el değişikliğinde, bu barizdir. Kadınların kafası bozuldu, sokağa döküldüler korkutucu belirleyenlerdir. Önce onları içeri tıkıp sonra roller kapılır.

* Kadınlar mülksüzdür. Ve bunu umursamazlar. Geleceğin mülksüz yaşam tasavvurunda öncülük kadınlarda diyebilirmiyiz? Mal mülk için kahrolanı yoktur. Ve piramitlerde, savaşlarda telef olanı da tarihte yer almaz. Aşk için her şeyi koyar gidiverir. Yani doğası da mülksüzlüğe elverdiğinden çaresiz-sokakta bırakmakla korkutulamaz. Ancak sokaklar korkutucu kılınır, yine de mala sarılmak aklına yatmaz.

* Kadın yaratıcılığı sistemin her türlü standardına boş vermeye- onu zorlamaya endekslidir.

*En kötü sistem içi suçlu bile onun için insandır, aşık bile olabilir. Sınıfsız dünya tasavvuru buradan doğru yani yarı yoldan başlatılamaz mı? Sınıfsız ve sınırsız bir dünya tasavvuru kadına dayatılandır ve o buna adapte olmuştur. Baba evinden koca evine gidişe uyumu hiçte dünyasını durdurmaz.

*İktidara endeksli dışavurumları kendisinden çok koca-oğul içindir, kafa yormaz ötesine. Biz bu reddedişi temel yapamazmıyız? İktidarı içinde taşır ve meraklısına sunar. Sosyalizm ve siyasi parti tasavvurunda iktidara ? hiyerarşiyi reddeden bir yerden bakmıyormuyuz. E kadınlar zaten böyle bakmakta, öyleyse bunun öznesi neden kadınlar olmasın ki? Bu izdüşüm üzerinde konuşup, paylaşıp geleceği birlikte kurmanın örgütlenmesini, tasarımını ve mühendislik bilincinin yaşam şölenini konuşmak istiyorum.. Geleceği yeniden kurarken kırıp dökenler üzerinden değil de yapıp yaratan özneler üzerinden kurgulasak. Bir binayı, bir şehir planlamasını, geçitleri-yolları; ince ayar tuz-biber-yaği lezzete dönüştüren bir algıyla yaratsak. Kadına uygulanan yasakların ana fikirlerini birer birer etkisizleştirsek, bunu mühendisliğin temel taşı yapsak yeni bir hayatı buradan kurgulasak diyorum. Kocaman dini yapılar, aşkın tarifi için asma bahçeler vs, ölüye saygı lahitleri nin hayattaki karşılığı o sırada halkın yoksulluğu ve köleliğin bu binalara harcanan emeği değil mi? Piramitler niye harika olsun ki? Emeğe saygı piramitlerdeki köleliği görebilmeli. Belki de onca insanı zapt edip yok etmenin bir formülüydü piramit inşası.

/Ama bir kalyon, korsanlık yapıyor ve içindeki herkes ya başlık parası ya aşk ya da benzeri bir hedefle ölümle boğuşan adamlarla doludur. Her gün bir ikisi ölüyor. Kamçılanarak kürek çeken gönüllü köleler bunlar./ Köleliği halen devam ettiren, buna gönül indiren erkekliğin aldatıldığını gösteren bir mühendislik tasarımı kadınlar tarafından inşa edilmek zorunda. Yıllarca savaşlarda bir birine dokunmaktan başka çaresi olmayan erkek dünyası geceleri birbirine özlemini gidermek için kör-döğüşünü yaşar durur. Bu homo fobisi bile karşılığı kendinde olmayan bir olgudur.

Not: Bu bildiri TMMOB Eylül 2007 İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu'nda sunulmuştur.
        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:03:03 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar