Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi
İlk Kadın Kimyagerimiz: Prof. Dr. Remziye Hisar

Bahar Sağlam
Gıda Mühendisi
Mart 2014 

remziyehisarUçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, ilköğretim öğrencilerine yönelik bir proje başlattı. Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği projede Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Pursaklar ilçesinde belirlediği okullarda örnek bir çalışma yürütülüyor.

"Benim Madam Curie'm" projesi kapsamında dört bilim kadınını anlatan dört animasyon film hazırlandı. Bu film, Astrofizikçi Dilhan Eryurt, patalog Kamile Şevki Mutlu, kimyacı Remziye Hisar ve siyaset bilimci Nermin Abadan Unat'ın bilim dünyasına katkılarını ve kendi alanlarında var olabilmek için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Bilim kadınlarının öncülerinden Polonyalı kimyager ve fizikçi Marie Curie "Yaşam hiçbirimiz için kolay değil. Bir şeyleri başarmak için, yetenekli olduğumuza inanarak buna ulaşmak için usanmadan çabalamalıyız" diyor.

Biz de kadın mühendis, mimar ve şehir plancılar olarak Madam Curie'nin de öğrencisi olan ilk kadın kimyagerimiz Remziye Hisar'ın yaşam öyküsünü sizinle paylaşmak istedik.

Remziye Hisar (1902, Üsküp - 1992, İstabul) İlk Türk kadın kimyageri, Fransız Sorbonne Üniversitesi'nden mezun ilk Türk kadını.

Remziye Hisar, 1902 yılında Üsküp'te doğdu. Babası istihkâm kaymakamlığından emekli Salih Hulusi Bey, annesi 93 Harbi şehitlerinden miralay Ali Remzi Bey ve Hatice Refia Hanım'ın kızı Ayşe Refia Hanım'dır. İstanbul'a Meşrutiyet ilan edildikten bir sene sonra gelmişlerdir.

Remziye Hisar eğitimine Davutpaşa Mekteb-i İptidayi'de başladı ve 3 yıllık Mekteb-i İptidayiyi 1 yılda tamamladı. Daha sonra İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgan, İnas Rüştiyesi ve İstanbul Darülmuallimatı'nda eğitimine devam etti. Çapa Kız Muallim Mektebi'nden 1919 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Dârülfünûnu Kimya Bölümü'ne kaydolmuştur.

DarüIfünun'da kız öğrenciIerin erkek öğrenciIerden ayrı saatIerde ders aIdığı bu dönemde, öğretmeni ve okuI arkadaşIarıyIa birIikte Bakü'ye gitmiştir. Bakü'de, kendisini birden bire bir savaşın tam ortasında buIdu. Kafkasya'daki savaşIar ve Bakü'de kendiIerine gereksinim oImadığını öğrenmek biIe onu yıIdırmadı ve bir erkek öğretmen okuIunda öğrenciIere ders vermeye başIadı. Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızIığına son vermesi iIe oradan tanışıp evIendiği eşi Doktor Reşit Süreyya Gürsey iIe birIikte İstanbuI'a döndü. İstanbul'a döndükten sonra Adana'daki DarüImuaIIima'ya müdür oIarak tayin oIan Remziye Hisar, görevini yerine getirebilmek için Adana'ya gitti. Güç koşuIIarda çaIışmasını sürdürmek zorunda kaIan Hisar, eşinin tedavi için Paris'e gitmesinin ardından, biIgisini geIiştirmek için Paris'e gitti.

remziyehisar
Adını bilim dünyasında duyurmak amacı ile Sorbonne'da kimya bölümünde öğrenim görmeye başladı. Sorbonne'da o yıllarda Langevin ve Madam Curie gibi çok tanınmış isimler ders vermekteydi. Remziye Hisar'a göre onları tanımak ve derslerini izleyebilmek çektiği bütün zahmetleri unutturuyordu. Biyokimya sertifikası alan Hisar, Paris'te Maarif Vekaleti'nin verdiği bursla öğrenim gördü. Doktorasına başlayacağı dönemde bursu kesilen Hisar, yurda dönmek zorunda kaldı ve Erenköy Lisesi'ne kimya öğretmeni olarak atandı. O günlerde Avrupa'da doktora yapan kimyacı yoktur ve devlet bu konuda da burs vermemektedir. Zaten o zamana kadar Sorbonne'dan Remziye Hanım'dan önce mezun olan tek öğrenci de Osman Hamdi Bey'dir.

Remziye Hisar, zorlu bir çaba sonucunda doktorasını yapmak üzere 1930 yılında yeniden Paris'e gitti. Eşinden boşanan ve Paris'e kızı ve kardeşiyle giden Remziye Hisar, kendisini çalışmaya verdi. İlk Türk Kadın Kimyager olan Remziye Hisar mesleğinin ilerleyen yıllarında verdiği bir röpartajında "Kadınların sadece öğretmenlik yapabildiği gençlik günlerime dönüp baktığımda ne çok yol aldığımızı daha iyi görüyorum." diye belirtmiştir.

Doktora hocası Paul Pascal'dır. Paris'te 3 yıl kaldıktan sonra, doktorasının bitmesine üç ay kala maaşını keserler. Fakat araya eski matematik hocası, Sivas mebusu Rahmi Bey girer ve maaşı tekrar bağlanır. Fransa'da o sıralarda doktora yapmak için iki tez vermek gerekiyordu. Bu nedenle Remziye Hanım, birinci tez olarak elektrolitler teorisi ve ikinci tez olarak da metafosfatlarla ilgili hazırladığı çalışmasını verir. Bu doktora çalışmalarından dolayı jüri özel mansiyonunu alır. Tezini tamamladıktan sonra 1933 yılında, doçent adayı olarak yurda döner ve İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başlar. 1933'den 1936'ya kadar genel kimya ve fizikokimya doçentliği yapar. Daha sonra Ankara'da Hıfzısıhha müessesine Farmakodinami bölümüne Hayati Kimya Mütehassısı olarak atanır ve burada 1942'ye kadar çalışır. 1942'de doçentlik imtihanını vererek Eczacı Okulu'nda analitik kimya ve toksoloji doçentliğine getirilir. 1947 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine ve Kimya Fakültesi'nde Kimya Doçentliği'ne başlar. 1956 yılında ise Fransa Hükûmeti tarafından kendisine "Officer de l'Académié" nişanı verilir. 1959 yılında profesör olur. 1991 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülü almıştır.

Remziye Hisar, dünyaca ünIü fizikçi Feza Gürsey ve MiIIetIerarası PsikoIoji Cemiyeti'nin tek Türk üyesi psikiyatrist Deha Gürse'in annesidir. Uzun yıIIar AnadoIu Hisarındaki babasından kaIma evde yaInız yaşamıştır. OğIu Feza Gürsey'in öIüm haberini aIdıktan kısa bir süre sonra 1992?de İstanbul'da vefat etmiştir.

Kaynak için bakınız...

Bültendeki diğer yazılar (Mart 2014)
TRT'yi Değil Bizi İzlemeye Devam Edin!, Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar,
Fen Bilimciler ve Teknik Elemanlar Grubu

Mühendislik Neden "Erkek"tir?, Beyhan Tayat, Endüstri Mühendisi
Düşünüyorum Öyleyse Vurun, İpek Güvercin
Virginia Woolf (1882-1941) , Berivan Öncel, Gıda Mühendisi
Kadın Cinayetine Kadın Cinayeti Diyebilmek..., Özdeş Bodur, Gıda Mühendisi
Hediyeler Üzerine, Suzan Bayhan, Bilgisayar Mühendisi
İlk Kadın Kimyagerimiz: Prof. Dr. Remziye Hisar, Bahar Sağlam, Gıda Mühendisi
Fotoğraflarla 8 Mart 2014, Selma Eroğlu, Makina Mühendisi
        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:05:31 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar