Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi
Mühendislik Neden "Erkek"tir?

Beyhan Tayat
Endüstri Mühendisi
Mart 2014 

Tarih dışı ve sabit bir "Kadınlık" ve "Erkeklik"ten bahsetmek güçtür. Her ikisi de toplumsal olarak karşılıklı ve birbirine göre inşa edilen kategorilerdir. Örneğin çok tanıdık bir ayrım:akıl erkekliğe ait iken, duygu kadınsıdır. Toplumsal cinsiyetin inşa süreci diğer ırk, sınıf vb. toplumsal ayrımlarla etkileşim halinde, karmaşık bir ilişkidir. İşçi sınıfı kadını ve erkeği farklı tanımlanırken burjuva sınıfındakilere farklı özellikler atfedilebilir. Söylemsel olarak ideal bir erkeklik ve kadınlık kurulur. Oysa gerçekte çeşit çeşit erkekler ve kadınlar vardır. Bir nevi söylemle toplumsal cinsiyetin sınırları kurulur. Sınırın ötesi hep korkutucu bir şiddet ve dışlanma tehidi taşır. Örneğin kadınlığın bazı yanlarıyla alay etmeyen, yani egemenliği kabul etmeyen bir erkek gerçek erkek olarak görülmeme riskiyle karşılaşabilir.

Fethiye Davası
Teknoloji de toplumsal olarak kurulur. Teknolojiye ait semboller ve söylemler cinsiyetlidir. Teknoloji tarihsel olarak biçim değiştirse de erkeklikle ilişkilendirilmeye devam edilmiştir. Geçmişin eril kol gücüne dayanan makinesinin imgesi bugünün elektronik ve bilgi teknolojileriyle yer değiştirmiştir. Teknik, teknoloji, bilim hala erkeksi olmaya devam etmektedir. İnşa edilen bu toplumsal cinsiyet yapısı cinsiyete dayalı iş bölümünü destekleyip ve yeniden üretilmesine katkı sunarken tersi de doğrudur. Cinsiyete dayalı iş bölümü ve üretilen bu mesleki söylemler de toplumsal cinsiyetin üretilmesine katkı sunar.

Fethiye Davası
Özellikle bilim ve teknoloji alanlarında çok belirgin ayrımcılık yaşanır. Bu ayrımcılık önce işe alımlarda belirli işlere erkeklerin alınması, belirli diğer işlere kadınları alınmasıyla uygulanır. Özellikle tasarım gibi güç içeren, yüksek ücretli işlere erkekler yerleştirilmektedir. Görünürde sanki tarafsız bir seçim varmış mesele yeterlilikmiş gibi bir ortam yaratılır. Oysa cinsiyete dayalı tabakalaşmayla ilgili pek çok çalışma ataerkilliğin ne kadar becerikli ve esnek olduğunu ve yer değiştirdiğini göstermektedir. Örneğin yazılım sektörü ilk çıktığında erkekler tarafından yapılırken zamanla proje yönetimi, teknik mimari gibi roller oluştuğunda bu alan kadınlara terk edilmiştir. Erkekler daha fazla güç ve para sahibi olabildikleri proje yönetimi ve teknik mimariye yönelmişlerdir.

İktidar ve egemenlik kurma erkeklik kimliği ile yakın ilişki içindedir. Mühendislik mesleği kontrol etme ve denetleme açısından tatmin edici özellikler taşır. Sally Hacker, mühendislikte alınan hazzın işçiler ve doğa üzerinde hakimiyet ve kontrol kurmayla ilişkili olduğunu söyler. Mühendislikte aynı teknoloji gibi toplumsal cinsiyetli kurulur. Kullanılan semboller, üretilen söylem ve pratikler erkek kültürüyle yakın ilişkilidir. Mühendislik mesleğinin sunduğu iktidar duygusu erkekliği pekiştirirken aynı zamanda sınıfsal konumu da gizlemeye hizmet eder. Gerçekte ücretli işçi olan mühendisler görece bir güç duygusu yaşarlar. Uzmanlık ve teknik donanımın sürekli arttırılmasıyla büyüyen bu güç için evde çocuklara bakacak kadınlara ve hizmetçilere ihtiyaç duyulur.

Fethiye Davası
Kadınların mühendislik mesleklerinde yer alması her anlamda erkekler için bir tehdit oluşturur. Kadınlık üretilen bu kültür ve içerikle çelişkilidirler. Yine kadınlara karşı kurulmaya çalışan erkek kardeşliğini bozarlar. Baskı ve şiddet yerine dışlama, alay, küçük düşürme yollarıyla kurulan bu iktidara karşı kadınlar farklı söylemleri ve varoluşlarıyla direnme olasılıklarına sahiptirler. Meslek alanlarını ve kadınlıklarını terk etmeyerek buralarda gedikler açmaya adaydırlar. 

Kaynak:

Maral,E."İktidar, erkeklik ve teknoloji",Toplum ve Bilim Sayı:101.

Bültendeki diğer yazılar (Mart 2014)
TRT'yi Değil Bizi İzlemeye Devam Edin!, Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar,
Fen Bilimciler ve Teknik Elemanlar Grubu

Mühendislik Neden "Erkek"tir?, Beyhan Tayat, Endüstri Mühendisi
Düşünüyorum Öyleyse Vurun, İpek Güvercin
Virginia Woolf (1882-1941) , Berivan Öncel, Gıda Mühendisi
Kadın Cinayetine Kadın Cinayeti Diyebilmek..., Özdeş Bodur, Gıda Mühendisi
Hediyeler Üzerine, Suzan Bayhan, Bilgisayar Mühendisi
İlk Kadın Kimyagerimiz: Prof. Dr. Remziye Hisar, Bahar Sağlam, Gıda Mühendisi
Fotoğraflarla 8 Mart 2014, Selma Eroğlu, Makina Mühendisi
        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:05:54 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar