Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi
Ev-eksenli Çalışan Kadınlar 2. Ülke Konferansı Gerçekleşti

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu,
Ocak 2012

Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu ve Çözüm Ortakları 2-3-4 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da 2.Ülke Konferansını gerçekleştirdi.

Ev-eksenli çalışma, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın ve yaygınlaşmakta olan bir çalışma biçimi. Tekstil, tarım, gıda, dokuma gibi geleneksel alanlara ilaveten, otomotiv, elektronik, ambalaj gibi modern sektörlerde yaygınlaşıyor. Ev-eksenli çalışanlar, kendi evlerinde ya da evlerinin uzantısı olan yerlerde bazen fason (parça başı) işerde aracılara, bazen konu komşuya ya da yakın veya uzak çevreden aldıkları siparişlere, bazen de pazarlarda ve dükkânlarda satmak ya da sattırmak üzere kendi hesaplarına üreterek çalışıyorlar. Genellikle sigortasız bir çalışma türü olan evden çalışmada ne işin ne ücretin garantisi var. Çalışanların çoğunluğu yoksul, bakım yüklerinden eğitim ya da ailevi durumuna kadar bir çok nedenle başka işlerde çalışma imkanı bulamayan kadınlar. Örneğin Türkiye'de % 85-95'i kadın.

Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, 1999'dan bu yana Türkiye'deki ev-eksenli çalışan kadınların görünürlük kazanmaları, örgütlenmeleri, gerek kişisel gerekse bir çalışan grubu olarak güçlenmeleri için çalışmalar yürütüyor. Grup, çalışanların kendileri için bir araya gelebilmelerini sağlayan yerel atölyeler, ülke toplantıları düzenliyor; ortak ve ulusal politikaların oluşabilmesi için kamu temsilcileriyle bir araya gelmeyi sağlayan kamu atölyeleri gerçekleştiriyor. Görünürlük ve örgütlenme, yasal hakların kazanılması için önemli adımlar. Aracıların (taşeronların) ortadan kaldırılması da özellikle fason çalışanlar için çok önemli bir hedef.

Çalışma Grubu olarak Türkiye'deki ilk ev-eksenli çalışanlar konferansı olan 1.Ülke Konferansı'nı 2004 yılında gerçekleştirmiştik. Konferans, taleplerin ortaya çıkması açısından büyük önem taşımış, yukarıda belirttiğimiz alanlara ilaveten yerel yönetimlerin kadınların bakım yüklerine ilişkin sorumluluklarına da beklentileri arasında büyük bir yer vermişti.

Görünürlük ve örgütlenme yolunda ilerleyen ev-eksenli çalışan kadınların gelecek üç yıl için önceliklerini ve faaliyetlerini belirlemeyi amaçlayan 2. Ülke Konferansı, Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu ile Türkiye Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çözüm Ortakları tarafından birlikte,2-4 Aralık 2011'de Ankara'da gerçekleştirildi. Konferans'ta Konferansta katılımcıların hep birlikte şekillendirdiği ve Konferans'ın katılımcıları da dahil ayrıntılı bilgi içeren Sonuç Bildirgesi'ni aşağıda sunuyoruz.


EV-EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR 2. ÜLKE KONFERANSI
(2-3-4 Aralık 2011, Ankara)

SONUÇ BİLDİRGESİ


Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar 2.Ülke Konferansı, 2-3-4 Aralık 2011 günleri Ankara'da toplandı. Ülkenin her yanından ev-eksenli çalışan kadınlar, bu Konferans'ta bir araya gelerek yalnız ve çaresiz olmadığımızı gördük; emeğimizin, çalışmamızın ve hayatlarımızın görünür olmasını istedik, "varız" dedik. Van'da yaşadığımız depremde kaybettiğimiz yakınlarımızı, hepsi dost ve arkadaşımız olan vatandaşlarımızı, kadın ve çocukları andık, onlara rahmet, sağlık, hızla yeniden hayata dönüş diledik. 1.Ülke Konferansı'ndan bu güne çalışmalarımızda, işlerimizde ne gibi gelişmeler olduğunu konuştuk. Kamu kesiminin bize dair hangi sorumluluklarını yerine getirdiğini, bundan sonra ne yapmayı planladıklarını öğrendik. Üniversitelerden, düşünce kuruluşlarından ve bağımsız araştırmacılardan ev eksenli çalışma ve ev eksenli çalışan kadınlara ilişkin araştırmalarının sonuçlarını ve bize önerdiklerini dinledik. Balkan Ülkelerinden Bulgaristan, Makedonya ve Romanya'dan ev eksenli çalışan örgütlerinden konuklarımızla onların ülkelerindeki çalışma şartlarına ve örgütlenmeye ilişkin deneyim ve bilgilerini paylaştık. Ülke içinde ve dışında iletişim ve dayanışma ağımızı geliştirmek için yeni bir adım attık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç.Dr.Aşkın Asan'ın açılışını yaptığı Konferansımızda;

- Ağrı Doğubayazıt'tan İzmir Seferihisar'a, Erzurum Uzundere'den Antalya'ya, Antakya Yeşilhisar'dan Trabzon'a kadar 24 ayrı yerleşimden ev-eksenli çalışan kadınlar, onların kooperatifleri, dernek ve gruplarından kadınlar;

- Uluslararası kuruluşlardan Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Friedrich Ebert Vakfı Derneği'nin temsilcileri;

- Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden temsilciler;

- İş Müfettişleri Derneği'nden ve çok sayıda kadın kuruluşundan temsilciler;

- Çeşitli üniversitelerden, düşünce ve araştırma kuruluşlarından akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar;

- Bulgaristan Ev-Eksenli Çalışanlar Derneği Başkanı Violeta Zlateva, Romanya Tekstil İşçileri Meslek Sendikası Başkanı Daniela Banari ve Makedonya Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası Sekreteri İlija Boevski;

- Ev-eksenli çalışanların görünürlük kazanmasına, kendi örgütlenmelerini oluşturmalarına destek veren Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu ve Türkiye Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çözüm Ortakları üyeleri, hep birlikte olduk.

Konferans boyunca;

- Ev-eksenli çalışanların çalışma şartları, sorunları, dayanışması ve örgütlenmesine ilişkin ülke içinden ve dışından deneyim paylaşımları gerçekleştirdik;

- Ev-eksenli çalışmada yatay ve dikey haritalama çalışmaları hakkında bilgi aktarımında bulunduk;

- Kamu kesiminden Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kooperatifler Genel Müdürlüğü ve KOSGEB'ten temsilcilerin sunumlarıyla, devletin ev-eksenli çalışmaya bakışını, bu alandaki sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğini, ne gibi işbirliklerine açık olduklarını ve ileriye dönük planlarını dinledik;

- Yerel yönetimlerin kadına ve ev-eksenli çalışmaya ilişkin duyarlılıklarını ve bu alanda neler yapılamasına ihtiyaç duyduğumuzu belirledik;

- Doç.Dr. Filiz Kardam'ın kolaylaştırıcılığında Güven Tunç, Ülker Şener, Doç.Dr.Sibel Kalaycıoğlu, Nagihan Durusoy Öztepe, Yard.Doç.Dr.Songül Kuru ve Doç.Dr.Neşe Çeğindir ev-eksenli çalışma ve ev-eksenli çalışanlara ilişkin araştırmalarının sonuçlarını bizimle paylaştılar.

Üç günlük Konferans çalışmamızda Türkiye'nin henüz taraf olmadığı ILO'nun 177 sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi bize ışık tuttu. Sözleşme'nin onaylanmasını öncelikle talep ediyoruz.

Konferansta ulaştığımız önemli sonuçlar ve taleplerimiz özetle şöyledir:

- Ev-eksenli çalışan kadınlar olarak, öncelikle, ev-eksenli çalışan kadınları dayanışma ve örgütlenmemize katılmaya çağırıyoruz.

- Görünmezlik sorunumuzun aşılabilmesi için kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin, üniversitelerin araştırma ve duyarlılığına çok ihtiyacımız var.

- İşçi sendikalarının ev eksenli çalışma ve ev eksenli çalışanlara duyarlı hale gelmesini, bu alanda çalışmalar yapmasını ve bizimle işbirliğine özen göstermesini istiyoruz.

- Uluslararası kuruluşların Türkiye'ye verdiği desteklerin görünmezliğimizi azaltacak program ve projelere yönlendirilmesini istiyor, bekliyoruz.

- Devlet politikalarında görünür olmayı, taleplerimize cevap bulmayı, kamu kurum ve kuruluşlarının ev-eksenli çalışmaya ilişkin ve ev-eksenli çalışan kadınların çalışanlar olarak haklarını geliştirecek çalışmalarında sosyal taraf olarak muhatap ve işbirliği içinde olmayı, ayrıca kamunun kendi arasında eşgüdüm içinde olmasını istiyoruz. Kamunun kadın-erkek eşitliği amaçlı ve ev-eksenli çalışan kadınlarla ilgili birimler oluşturmasını ve bu birimlere bütçe ayırmasını bekliyoruz. Bu çalışmalar içinde;

o Ev-eksenli çalışmaya ilişkin tanımların ortaklaştırılması ve standartlaştırılmasına,

o Ev-eksenli çalışanlara ilişkin veri tabanının oluşturulmasına,

o Örgütlenmemizin kolaylaştırılması ve kooperatiflerimizin desteklenmesi için yasal ve bürokratik sıkıntıların, mali yüklerin azaltılmasına, örneğin vergi muafiyetlerinin sağlanmasına, fuarlarda standların ev-eksenli çalışanlar kuruluşlarına ücretsiz ya da çok düşük ücretle verilmesine;

o İş ve sosyal güvenlik yasalarında gerekli düzenlemeler yapılarak, ödeyebileceğimiz düzeydeki primlerle emeklilik, sağlık ve iş sağlığı ve güvenliğimizin sağlanmasına;

o İş arama ve bulmakta kamunun bizi gören göze kavuşturulmasına;

o Kamunun tüm çalışmalarının cinsiyete duyarlı hale getirilmesine; öncelik verilmesini istiyoruz.

Konferansımız katılımcıları özellikle yerel yönetimlerin ev-eksenli çalışma ve ev-eksenli çalışan kadınların sorunlarının çözüme kavuşturulmasında ciddi sorumlulukları olduğunda ortaklaştı. Yukarıda belirttiğimiz kamu kuruluşlarından taleplerimize ilaveten, istihdam, kreş, yaşlı-hasta bakım hizmetleri, bu hizmetlerden ücretsiz ya da çok küçük ücretli ve yaygın şekilde yararlanabilmemiz, kayıtlı hale gelmemiz ve satış imkanlarımızın artırılmasında, malzeme alımından ürün geliştirmeye, pazar yerlerinde görünür noktalarda satış imkanı sağlamaktan danışmanlık hizmetlerine kadar bir çok ihtiyacımızı yerel yönetimlerin sağlayabileceğini biliyoruz. Beklentimiz onların da bu sorumluluklarını sahiplenmeleridir.

Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar 2.Ülke Konferansı'na ilişkin ayrıntılı bilgiye, "Ev Eksenli Çalışan Kadınlar" isimli facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.
        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:12:50 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar