Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik  Elemanlar Grubu

     Ana Sayfa
     Hakkımızda
     Basında Biz
Fotoğraf Albümü
     Ağır Yazılar
     Önerdiklerimiz
     Deneyimlerimiz
     Öncü Kadınlar
     Röportajlar
Ayrımcı İş İlanları
     Duyurular
     Bağlantılar
İletişim ve Üyelik

http://kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com/

BASIN AÇIKLAMALARI
Ocak 2012
Artık Ölmek ıstemiyoruz 


(25/06/10)
Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur!

(05/05/09)
Celaleddin Cerrah'ın görevden alınmasını talep ediyoruz. 


(25/03/08)
SSGS Kadınların Bildirisi
Neler Yaptık?

Kadınlar her alanda olduğu gibi iş yaşamında da cinsiyet ayrımcılığına tabii kalıyor. Cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri, çalışan kadınların aynı işi yaptıkları halde erkeklerden daha az kazanıyor olmaları. Bir diğeri ise evdeki cinsiyete dayalı iş bölümünün iş yaşamında da devam ederek; "kadın işi" "erkek işi" ayrımını oluşturması. Bunun sonucunda saygınlığı, beceri gereksinimi ve ücreti yüksek işler "erkek işi" olarak tanımlanırken; daha az beceri gerektiren, düşük ücret verilen işler de "kadın işi" olarak tanımlanıyor. Hatta bazı durumlarda bir işin "kadın işi" olarak tanımlanması bile işin gereksindiği gelişkin beceri kümesinin saygınlığının ve niteliğinin düşük belirlenmesine yolaçabiliyor. Uzmanlık, liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri erkekler kadar gelişkin olmasına rağmen, kadınlar dünyanın her yerinde yükselmek için erkeklerden çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. Üniversitelere giriş ve mezuniyette kadınlar erkeklerle eşit başarı göstererek aynı niteliklerle donanmalarına rağmen, iş arama sürecinde kadınlara eşit fırsatlar tanınmıyor. Hamilelik ve çocuk sahibi olmanın toplumun devamlılığındaki değeri yoksayılarak, çalışma yaşamında kadınların aleyhine kullanılıyor. Bazı meslekler için "erkek adaylara açık" ya da "tercihen bay" ayrımcılığına tabii tutulmak, biz kadınların işsizlik oranının neden bu denli yüksek olduğunun açık bir kanıtı değil midir? Uygulanan cinsiyet ayrımcı tutumlar nedeniyle özellikle mühendislik (teknik) alanlarında çalışan kadın sayısı çok azdır. Toplum tüm kurumları ile bu eşitsizliklerin giderilmesinde sorumluluk almalıdır. Erkek olmayı zorunlu kılan veya erkeklere öncelik veren iş ilanları, Anayasa'nın 10. Maddesi, İş Kanunu'nun 5. ve "Birleşmiş Milletler kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi" nin 11. maddelerine, Avrupa Birliği Mevzuatına ve Uluslararası Çalışma Örgütü belgelerine aykırıdır. Biz aşağıda imzası olan kadınlar ve kadın örgütleri çalışma yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığını kınıyor; özel sektör ve devlet kurumlarını cinsiyet ayrımcılığına dayalı tavırlarını değiştirmeye, "İşkur"u, "Kariyer.net", "Yenibir.com" gibi internet sitelerini de iş ilanlarında cinsiyet eşitliğini gözeten bir tutum almaya çağırıyoruz.

İmzacı Kurumlar
İmzacı Kişiler (1080+)
Destek Mesajları
Meclis'ten Destekçilerimiz

Neler Yapıyoruz?

TMMOB bünyesinde cinsiyet ayrımcılığına yönelik çalışma grubu oluşturulması için çalışmalara devam ediyoruz. Türkiyenin en uzun tüneline emeği geçen inşaat mühendisi Nefise Akçelik isminin geri alınma tartışmalarına basın açıklamasıyla tepkimizi gösterdik. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yayınlarından şantiye semineri kitapçığında yeralan "kadınlar arazide çalışamaz" zihniyetinin örneklerini içeren cinsiyetçi ifadeleri toplu dilekçe ile kınadık. İMO 19 Ocak'ta dilekçemize sözkonusu yayının basımının durdurulacağı ve yayının toplatılacağı yanıtını verdi! (Yanıt metninin tamamı için tıklayın)İmzalarımız Meclis'te

AKP istanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ile yaptığımız görüşmede Dr.Uslu platformumuzu desteklediğini gelişmesi ve daha etkinleşmesi için çaba göstereceğini belirtti. Özel sektörde kreşlerin açılmasında platformumuzun uyarıcı işlevi olabileceğinide sözlerine ekledi.
 

22.12.2006

İnşaat Mühendisleri Odasına, Ankara

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi?nin 2005 yılında meslek içi eğitim seminerleri kapsamında düzenlediği ve kitapçığını bastırdığı, Haşim Kılıç tarafından sunulmuş olan "Şantiye Yönetimi" seminer kitapçığında cinsiyet ayrımcı pek çok ifade yer almaktadır. Bir meslek odasının, ayırım yapmaksızın her platformda üyelerinin ve temsil ettiği meslek grubunun çıkarlarını savunması beklenirken, kendi bünyesinde, cinsiyet ayrımcılığına izin vermesi oldukça üzücüdür. Söz konusu yayının şu haliyle basımının ve dağıtımının durdurulmasını ve tüm oda yayınlarının cinsiyet duyarlılığı denetiminden geçirilmesi için mekanizma oluşturulmasını arz ederiz.

        

BÜLTENLER
  BAZI KADIN ÖRGÜTLERİ
Son güncelleme tarihi:  Mon, 01 Oct 2018 02:33:34 GMT

Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Kadın Mühendisler | Yazılar | İletişim ve Üyelik | Bağlantılar